Systemické konstelace Východní Čechy – červen 2020

  • systemické konstelace
Systemické konstelace Východní Čechy – červen 2020

To že jsou systemické konstelace unikátní terapeutická metoda se obecně ví. Tentokrát však bylo naše „konstelační sezení“ naprosto vyjímečné. Děkuji všem zúčastněným a těším se na výsledky naší společné práce.

Vždycky mě nesmírně potěší a mile překvapí lidé, obzvláště pak ti dříve narození, kteří se rozhodnou místo vysedávání u seriálů, pracovat na sobě a na svých životech. U mladých lidí to bývá docela běžné. Mají celý život před sebou a nechtějí stále opakovat letité generační vzorce a vláčet staré bolesti. Ale u starších lidí to vnímám jako velkou inspiraci pro všechny, kteří už leccos vzdali. Díky všem, že jste přišli.