Moudrost přírodních národů

Malidoma Patrice Somé

O tajemných rituálech, magii, africké kultuře a prožitku zasvěcení z chlapce na muže
(Afrika, Burkina Faso, kmen Dagarové)

Malidoma Patrice Somé (*1956 – 2021) pocházel ze západoafrického státu Burkina Faso a propojoval dávnou moudrost lidí svého kmene s poznatky západní civilizace. Západnímu způsobu života byl učen v jezuitské škole, kam byl jako malé dítě poslán. Jeho jméno Malidoma znamená v překladu ten, který se přátelí s cizinci i nepřáteli. Tak jej také po jeho útěku z jezuitského semináře a návratu do rodné vsi brali jeho soukmenovci a musel tedy podstoupit náročný a pro moderního člověka rozumem neuchopitelný iniciační proces. Jeho dlouhý pobyt, “výchova” a poměry v jezuitském internátě totiž způsobily, že přišel o část duše po svých předcích. Malidoma o svých zážitcích poutavě vypráví v knize „Z vody a ducha“.

Citáty z knihy:

Reálné společenství vsi nechává člověk při zasvěcení za sebou. Ten, kdo zdárně přečká zkoušku zasvěcení, má právo být zase přijat za reálného člena společenství. Společenství je organismus, každý jedinec je v něm jedou z buněk. Škodlivá nebo nevhodná buňka v něm zůstat nemůže. Tak či onak bude vyloučena. Každý se musí naučit fungovat jako zdravá buňka a také si zasloužit výhradu zůstat v těle a udržovat je naživu.“

„Problém, který pro nás znamenáš, se netýká jedince, týká se společenství. Musíme se pokusit učit se z minulosti. Trpěli jsme pod bílým mužem, ať ve škole, v kostele či na ulicích, kde jsme pro něj pracovali. Duch, který pohání bílé, je duch krajního rozvratu – a velmi mocný, když musí tuto rozvrácenost obhajovat. Kamkoliv přijde, všude s sebou vnáší nový řád, řád rozvratu. Stále žije v napětí a nepohodě, to je pro něj jediný způsob existence. Naše společenství potřebovalo dlouhou dobu, než jsme to pochopili. Bílý muž není silný – je jen zděšený. Zbledl hrůzou, jinak by nebyl bílý. Jeho hrůza ho stravuje a on s ní bojuje o život. Dokud nebude sám se sebou v míru, nenechá nikoho na světě na pokoji. Stařešinové si nepřejí nic, než aby bílý muž v tvé duši dospěl pokoje. Nevědí ještě jak, ale chtěli by to zkusit”.

Malidoma Patrice Somé
floral-decor