Moje homeopatická praxe stojí na osobní konzultaci ať už u mě v pracovně v Holešově, na Rusavě anebo via Skype. Konzultace probíhá cca 60-90 minut podle potřeby klienta. V homeopatii léčíme podobné podobným (similia similibus curantur), což znamená, že hlavním cílem je najít homeopatický lék, který se svým „obrazem“ nejvíce podobá souboru fyzických, ale i mentálních symptomů klienta. Zajímá mě tedy člověk jako celek. Homeopatické léky jsou díky svému ředění čistě energetické, tudíž nehrozí žádná intoxikace, a to ani v případě kojenců. A jelikož jsem přesvědčená, že skutečné příčiny veškerých potíží leží pod prahem našeho vědomí, posadila jsem těžiště mojí práce do tohoto „prostoru“ – do podvědomí. Jako nejefektivnější nástroje a přímá a necenzurovaná cesta do našeho podvědomí se osvědčily spontánní sny, následná vědomá práce s nimi, také aktivní vizualizace a imaginace. Pomocí těchto nástrojů pak spolu s klientem aktivně směřujeme k trvalému uzdravení a navrácení se k vitalitě, která je tělu i duši od přírody vlastní.

Články a příspěvky z praxe

Je moudré věnovat pozornost náhodám, synchronicitám a deja-vu zážitkům v našem životě, protože nejde pouze o nahodilé události. Jsou to okamžiky, kdy se naše současná cesta životem sbíhá s plánem naší duše, který jsme si nastavili ještě před naším zrozením. (Dr. Brian Weiss)

Homeopatie a alternativní terapie

Všechny formy léčby – konvenční, tradiční, homeopatická, psychoterapeutická, atd. – mají své kořeny v době úsvitu civilizace, vlastně ještě před ním. Nic nového pod sluncem jsme neobjevili. Faktem zůstává, že léčba – v plném slova smyslu – je širší, mnohotvárnější a ucelenější než omezený soubor technologií používaných na Západě. Musíme získat zpět své dědictví a pochopit plný dopad všeho, co jsme při svém takzvaném pokroku duchu „boha vědy“ obětovali. Zamysleme se nad tím, jak moc jsme zúžili koncept léčení; za sto let nám možná dnešní „modernost“ bude připadat primitivní a hrubá.

Práce se sny

Noční i aktivní snění, pokud je správně uchopeno, nám může sloužit nejenom jako příjemný relax a nahlédnutí pod roušku běžné reality, ale hlavně jako nenahraditelný nástroj pro náš praktický každodenní život. Náš vlastní vnitřní materiál se může stát vodítkem při důležitém rozhodování, při překonávání svých malých i velkých strachů, anebo nás varovat před možným budoucím nebezpečím. Sny jsou naše brána k informacím, neomezenému zdroji vlastní kreativity, samo-léčení a mnohem víc, než jen to.