Jaká cesta vede k „práci mých snů“?

  • workshop sny
Jaká cesta vede k „práci mých snů“?

26. dubna 2018 jsem měla možnost, díky profesionální koučce Blance Hudecové, vést workshop v jí organizovaném projektu pro ženy – ŽIVOTNÍ RESTART. Jde o projekt, jež je zaměřen na ženy, které jsou ohroženy na trhu práce. Týká se žen v evidenci Uřadu práce, samoživitelek s dětmi do 15 let nebo žen pečujících o osobu blízkou, cizinek, žen 55+ a podobně.

Sešlo se nás jedenáct a společně jsme vytvořily kruh, kde jsme sdílely jak naše individuální, tak společná témata. Naučily jsme se pár základních technik, jak pracovat se snem, jak prakticky využít informace ze snů nejen v rámci své současné nebo budoucí kariéry, ale také k řešení každodenních problémů. A přišla řeč i na homeopatii a alternativní terapii obecně.

Celé setkání probíhalo velmi příjemně a přátelsky a všechny jsme si byly navzájem velkou inspirací. Děkuji všem zúčastněným za pohodové a tvůrčí setkání a hlavně Blance Hudecové, že mi nabídla možnost stát se jednou z lektorek jejího zajímavého projektu.

http://www.sivena.cz/