Uzdravení

Úspěch v jakékoliv oblasti života vždy začíná „velkým třeskem“, kterému říkáme ROZHODNUTÍ. Bez této základní ingredience, nevěřím v žádné zlepšení ani v posun k lepšímu, natož v úplné uzdravení. I rozhodnutí, že neudělám nic, je ROZHODNUTÍ.

Doba, kdy nám stačilo pasivně spoléhat na autority, ať už z lékařského prostředí, alternativního anebo obou zároveň, je pryč. Lhát si, že někdo druhý je povolán vyřešit mé problémy je stejně scestné, jako odsouzené k nezdaru. Zkušený specialista nám může velmi pomoci, ale zdravěji žít a myslet za nás nikdo nebude. Léčitelé a lékaři nás mohou celým procesem provést, na něco důležitého posvítit a v lecčem ulevit, nicméně skutečné uzdravení vychází vždy výhradně z nás samých a z naší vůle žít – KVALITNĚ ŽÍT.

Život je prostý, i když cesta nebývá vždy lehká. Na této cestě Vám můžu pomoci svými zkušenostmi a vášní pro ZMĚNU, která je jedinou jistotou v životě člověka. Vyléčený člověk není už nikdy stejný jako byl dřív. Vždy se změní. Mně kdysi dávno zdravotní krize pomohla změnit se od základů a přivedla k homeopatii, humánní medicíně a práci se sny, jimiž se profesionálně zabývám dodnes. Můj současný životní postoj je téměř ve všech směrech alternativní, s tím, že medicinu lege artis plně respektuji. Stejně jako každého svobodnou volbu.