Povinné očkování – příběh s otevřeným koncem

Asi jako každý homeopat se čím dál častěji setkávám s dotazy klientů, jestli mají sebe nebo své děti nechat očkovat či neočkovat. Je to velmi kontroverzní a důležité téma, a proto jsem se rozhodla napsat obsáhlejší článek.

Jak se rozhodnout?

Všem, kteří si nejsou jisti, která cesta je pro ně ta správná, v prvé řadě doporučuji to, co jsem udělala sama, a to:

Zjistěte si co možná nejvíce informací týkající se daného tématu. Udělejte si svůj vlastní názor a dělejte svá vlastní rozhodnutí, založená na porovnání rizik a přínosů obou variant. Protože i to, že přenecháte rozhodnutí na druhých, je vaše rozhodnutí. Využívejte tedy všechny dostupné zdroje k tomu, abyste se mohli sami rozhodovat. Očkování je pro lidský a obzvláště nezralý dětský organismus velká zátěž a je třeba k tomu přistupovat zodpovědně.

očkování homeopatie

Pár základních informací o vakcínách a očkování

Co je vakcína?

Zjednodušeně řečeno – je to koktejl cizorodých upravených antigenů, v doprovodu chemikálií, toxinů, kontaminujících látek, cizí DNA, virů a bakterií. Vstupuje do těla nepřirozenou cestou, obchází přirozené bariéry proti toxinům (sliznice a játra) a všechny její složky se mohou dostat do krevního oběhu a do mozku, zejména u kojence bez funkční hematoencefalické bariéry.

MUDr. Ludmila Eleková – citováno z knihy Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba

Nežádoucí účinky po očkování

Podíváme-li se podrobněji na odvrácenou stranu očkování – tedy z pohledu nežádoucích účinků, zjistíme, že vakcíny škodí dvěma hlavními mechanismy – toxicitou a účinkem na imunitní systém. Projevy vážnějších nežádoucích účinků po očkování (postvakcinačních syndromů) budou tedy převážně neurologické a zasahující imunitní systém (alergie, autoimunita a snížená imunita). Tyto jsou pak velmi variabilní. Některé se projeví téměř okamžitě, některé až po měsících od očkování. Proto se souvislost s očkováním velmi těžko prokazuje.

Oficiální seznam nežádoucích účinků podléhajících hlášení na SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)