Nr. 6 – Kalium sulphuricum D6

Kalium sulphuricum (Kalium sulfuricum) je zapotřebí ve svrchní vrstvě sliznic, kůže a ve všech buňkách za účelem využití kyslíku. Třetí fáze zánětu – regenerace.

Kalium sulphuricum podporuje především žilní krevní oběh, Ferrum phosphoricum naopak především arteriální oběh. Z toho vyplývá příznivý vliv na srdce a na portální systém neboli funkční složku oběhu jater s vrátnicovou žílou, játry, slezinou, tenkým i tlustým střevem.

Díky svému obsahu síry podporuje zvýšené vylučování chorobných látek pokožkou a sliznicemi a tím podporuje uzdravení. Tyto vylučovací a detoxikační procesy ulevují také pojivové tkáni.

V důsledku nedostatku síranu draselného může být kyslík využit jen nedostatečně, což vede k častějšímu výskytu potíží v uzavřených teplých nebo stísněných místnostech. Potíže se obvykle zlepšují na čerstvém, chladném vzduchu.

  • Třetí fáze zánětu – obnova a regenerace
    V této fázi onemocnění lze na sliznici pozorovat hlenovitě-hnisavé sekrety, suché loupání kůže a okrově zbarvené sputum. Pokud nebyl ve druhé fázi onemocnění dodáván dostatek Kalia chloratum, a látky, které zapříčinily zánět nemohly být neutralizovány a vyloučeny, pak je k vyléčení nezbytné Kalium sulphuricum, které dokáže detoxikovat organismus. (Ne všechny choroby ovšem podléhají těmto třem fázím onemocnění, nemusí nezbytně dojít k druhé a třetí fázi).

    Sklon k chronickým hnisavým katarům sliznice, zejména nosní včetně vedlejších nosních dutin, spojených s pocity únavy a tíže a s všeobecným pocitem chladu, jsou důležitými známkami potřeby síranu draselného. Chybějící Kalium sulphuricum může vést k pocitům noční stísněnosti, bušení srdce nebo svědivosti pokožky, ke stěhujícím se revmatickým bolestem kloubů, zejména po provlhnutí.

  • Kožní choroby
    Třetí fáze zánětu se projevuje okrově zbarveným sputem, hlenovitým sputem nebo také odezněním jeho sekrece a počátkem suché loupavosti pokožky. Loupavost pokožky vzniká v důsledku nedostatku síranu draselného, který je v rámci “generálního úklidu” vymýván z buněk svrchní vrstvy kůže. Hlavní práci při této očistě vykonávají játra jako náš velký detoxikační orgán. Když v této fázi zvýšíme dávku Kalia sulphuricum, můžeme tím podpořit obnovu sil.
    Kalium sulphuricum podporuje obnovu kůže po dětských chorobách a proto je užitečné podávat je ve větší míře při zánětech kůže a sliznice při odlupování kůže ve fázi obnovy. Kožní vyrážky z důvodu nedostatku síranu draselného se projevují tvorbou šupin na lepkavém podkladu.