.................................................................................................................


Pokud nás něco neodolatelně přitahuje, pak to (něco) v sobě nese potenciál našeho růstu, léčení nebo dokonce transformace. Pokud zároveň cítíme strach a/nebo odpor, čeká nás pod touto emocí velký dar v podobě ještě většího růstu, úplného uzdravení, popřípadě velkého talentu. Mnohdy bývá výsledek úplně jiný, než ten, po kterém jsme toužili, nebo který jsme od toho očekávali, ale s odstupem času vždy pro nás ten nejlepší možný. 

Základním principem nejenom homeopatie je, že podobné léčí podobné. Nechejme se tedy „léčit“ podobnou esencí, jakou právě žijeme - jakou právě jsme – ať už je pomyslná "homeopatická kulička" příběh, obraz, homeopatikum, sen, citát anebo třeba vztah.. 

 

 

 

 

... žádné produkty ...

 

zajímavosti

Mrtvice ve dvaceti - aneb dobrodružství s hormonální antikoncepcí

Pravda o očkování - Anita Petek Dimmer

Zloděj jménem hormonální antikoncepce

Helena Houdová: V očích druhých jsem vždycky byla ta divná

Reportáž o úmrtí miminka tři dny po povinném očkování

Vakcíny - opatřujte si kompletní informace

O následcích očkování

Homeopatie a britská královská rodina

Švýcarská vláda: "Homeopatie se vyplácí"

Chemické léky a imunita - MUDr Tomáš Lebenhart

LIFE IS DREAM

 

"Co nelze ve snu vidět, toho slávu nepoznáme."

 

"Snění je nesmírně magické, protože je to umění přenášet dary z jiného světa do světa, v němž žijeme."


"Stav lidí trpících depresemi se začíná zlepšovat, jakmile se zlepší funkce snění."

                                       

"Hojení nemá nic společného s časem, hojení stejně jako nemoc se odehraje v jediném okamžiku." 

 

"Jakmile zpružní myšlení, zpružní i klouby".

 

"Stvoření nového života se u Opravdových lidí od věků považuje za vědomý čin. Narozením dítěte se spřízněné duši poskytuje tělo a nikdo neočekává, že bude za všech okolností dokonalé, tak jak si to přejeme my".

 

"Duši dítěte ovlilvníme tím, jak zacházíme jeho tělem".

 

"Jestliže lékař nevěří, že se pacient uzdraví, je veškerá jeho snaha odsouzená k nezdaru".