LIFE IS DREAM

 

"Co nelze ve snu vidět, toho slávu nepoznáme."


"Utíkej od toho, co je pohodlné. Zapomeň na bezpečí. Žij tam, kde se bojíš žít. Znič svou pověst. Buď neblaze proslulý. Zkoušel jsem prozíravě plánovat dost dlouho. Odteď budu šílený."


"Naše pravé JÁ je rušivý element, zdravý a občas anarchistický. Umí si hrát, umí říct "NE" druhým a "ANO" sobě."

 
"Snění je nesmírně magické, protože je to umění přenášet dary z jiného světa do světa, v němž žijeme."

"Stav lidí trpících depresemi se začíná zlepšovat, jakmile se zlepší funkce snění."

                                       

"Hojení nemá nic společného s časem, hojení stejně jako nemoc se odehraje v jediném okamžiku." 

 

"Jakmile zpružní myšlení, zpružní i klouby".

 

"Stvoření nového života se u Opravdových lidí od věků považuje za vědomý čin. Narozením dítěte se spřízněné duši poskytuje tělo a nikdo neočekává, že bude za všech okolností dokonalé, tak jak si to přejeme my".

 

"Duši dítěte ovlivníme tím, jak zacházíme jeho tělem".

 

"Jestliže lékař nevěří, že se pacient uzdraví, je veškerá jeho snaha odsouzená k nezdaru". 

kontakt

Lenka Jurášková
mobil: +420 739 99 66 91 mail: info@kulicka.com