kvalifikace

Odborné vzdělání - práce se sny

Diplomy a certifikáty

Absolvovala jsem Výcvik učitele snění pod taktovkou světově známého autora mnoha odborných publikací moderního šamanismu, historika, žurnalisty a též autora techniky Vědomého snění – Roberta Mosse.

Základním zaměřením výcviku je:
 • Jak druhým lidem pomoci léčit jejich osobní vztahy a oživit jejich pracovní výkonnost
 • Technika znovuvstoupení do snu
 • Práce s varujícími a jasnovidnými sny; práce s nočními můrami
 • Snění s pomocí průvodců ve spirituálním světě; práce se sny o zesnulých
 • Léčení a uzdravování za pomocí snů; vizualizační léčení
 • Komunikace a efektivní sebepojetí
 • Etika a odpovědnost učitele snění
 • Technika šamanského stopování
 • Technika tvoření ve snové realitě; navigace díky synchronicitě
 • Mezikulturní studie různých přístupů ke snům
 • Prozkoumání multidimenzionální reality a možnost cestování skrze sny a spoustu dalších
Robert Moss

Autor a nadšený průvodce techniky Vědomé snění, originální syntézy šamanismu a moderní práce se sny. Narodil se v Austrálii a v dětství prožil tři zážitky blízkosti smrti. Vede semináře po celém světě a je autorem 15 knih o snění, šamanismu a imaginaci. Dříve byl profesorem historie na Australské národní univerzitě a žurnalistou. V příspěvku předloženém Mezinárodnímu institutu strategických studií v roce 1971 byl jedním z prvních, kdo identifikoval vznik mezinárodního terorismu. V lednu 1976, když hostoval jako profesor na Královské vojenské akademii v Londýně, navrhl proslov pro Margaret Thatcherovou poukazující na rostoucí sovětské zbrojení. V reakci na tento proslov byla M.Thatcherová Rudou Hvězdou označena jako „železná lady“.

school of active dreaming
school of active dreaming II

Odborné vzdělání - homeopatie

Vystudovala jsem homeopatickou fakultu v Brně, pokračující belgickou školou
Master Class of Homeopathy „The Vital Approach“ – Belgie (3 leté postgraduální studium)

Diplom z klasické homeopatie – Homeopatická fakulta Brno
4 leté studium klasické homeopatie zahrnující homeopatickou filozofii, materii mediku, repertorium, homeopatickou farmacii, klinickou praxi a medicínské znalosti dle směrnic pro výuku homeopatie v Evropské unii

Osvědčení o absolvování medicínských znalostí
2 leté studium zahrnující základy anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, diferenciální diagnostiky a poskytování první pomoci zakončené ústní a písemnou závěrečnou zkouškou

Akreditace MŠMT čj. 3 530/07-20/9 (osvědčení s celostátní platností – doklad o rekvalifikaci – průkaz zdravotníka zotavovacích akcí)

Měla jsem možnost studovat u velikánů homeopatické vědy:
Peter Chappel

Špičkový celosvětově uznávaný homeopat a muž, který pomáhal úspěšně homeopaticky léčit AIDS v Africe, vydal několik odborných knih a má za sebou dlouholetou úspěšnou praxi na poli alternativních terapií. Inspirativní a inovativní člověk, vizionář a vzor pro spoustu homeopatů a terapeutů, včetně mně. Moje první homeopatická kniha bylo jeho: Second Similimum.

Anne Vervarcke

Belgická homeopatka světového formátu, vynikajcí učitelka a autorka mnoha homeopatických knih. Vytvořila si, stejně jako většina skvělých terapeutů, svoji vlastní metodu, kterou praktikuje a také vyučuje své studenty. Pomohla tisícům klientů s nejrůznějšími potížemi a nám ve studiu a praktikování této fascinující vědy.

Ian Watson

Vynikající celosvětově uznáváný terapeut, který se od roku 1988 zabývá holistickou přírodní léčbou a osobní transformací. Do roku 2003 praktikoval a vyučoval homeopatii a je autorem několika odborných knih a článků. Má za sebou dlouholetou úspěšnou terapeutickou praxi a zásadně ovlivnil životy většiny studentů i klientů, se kterými se setkal, včetně mně.

Will Taylor

Rodák z Wisconsinu, špičkový homeopat světového formátu. K homeopatii ho dovedly, podobně jako většinu praktikantů, vlastní potíže, které si prostřednictvím homeopatie vyléčil. Jako lektor pak procestoval celý svět, aby mohl kouzlo homeopatie šířit dál.

Marcela Válková

Vynikající česká homeopatka, která mi otevřela společně s Peterem Chappellem dveře do tohoto neuvěřitelného oboru. Díky tomu, že jsem se u ní úspěšně léčila a vyléčila z chronických potíží, stejně jako stovky dalších jejích klientů, jsem začala studovat homeopatii a hloubkovou a transformační terapii. Když máte důkaz na vlastním těle, už nepotřebujete, aby vás kdokoliv přesvědčoval, co funguje a co ne.

Iva Valentová a Aleš Sušický

V neposlední řadě také naši milí lektoři, kteří nás provedli celým homeopatickým studiem. Iva – vynikající česká homopatka, překladatelka homeopatické literatury do češtiny, lektorka homeopatie a velmi intuitivní léčitelka. Pomohla spousta lidem a zvířatům i od závažných onemocnění, na homeopatické fakultě nám předala společně s Alešem Sušickým základy homeopatie a společně tak vytvořili solidní platformu pro holistickou terapii, po které se ubírám.

A spousta dalších
Diplom z klasické homeopatie
diplom klasické homeopatie
osvědčení o medicínských znalostech