Skladování Schüsslerových (tkáňových) solí

Dbejte na správné skladování Schüsslerových solí, nenechávejte je nikdy dlouho otevřené, mohou chytit „vůni a pachuť“ z okolí. Skladujte je vždy na suchém místě do teploty 25 stupňů a vždy v dobře uzavřené nádobě nebo v originálním kontejneru od výrobce. Po otevření spotřebujte soli nejpozději do jednoho roku. Datum spotřeby a šarže jsou vždy vyznačené výrobcem na každém originálním balení.