Moravské květy

Moravské květy jsou vyrobeny z květů rostlin vyskytujících se na území Moravy a Slovenska. Energeticky jsou tedy nejvhodnější pro lidi žijící v oblasti střední Evropy. Jsou prostředkem pro získání opětovné duševní rovnováhy. Jak je známo, jakékoli duševní rozrušení dokáže vyvolat fyzické příznaky nemoci. Moravské květy dokáží tento nerovnovážný stav eliminovat a poskytnout člověku čas k vlastnímu pochopení důvodu, proč takový stav nastal. Každá bylina působí na určitý duševní stav, a proto vhodnou kombinací jednotlivých květů lze dosáhnout obsažení duševního stavu člověka.

Při práci s moravskými květy používám diagnostické obrazové karty:

Moravské květy